SEKILAS INFO
: - Sabtu, 18-05-2024
  • 1 bulan yang lalu / Pendaftaran Peserta Didik Baru MTs Negeri 3 Jombang PP Bahrul Ulum Tahun Pelajaran 2024-2025 SUDAH DITUTUP

RENCANA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 JOMBANG TAHUN 2020-2024

Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) untuk kurun waktu 4 tahun mulai dari Tahun 2020 sampai 2024 disusun oleh Tim Pengembang Madrasah dan disahkan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Kepala Madrasah, Pengurus Komite Madrasah dan Pendidik.
RKM dapat dilihat pada file berikut.

Pengumuman

PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MTSN 3 JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2024/2025

PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MTSN 3 JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2023/2024

PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MTSN 3 JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023